top of page
Zoeken

Reach out to create a new world


(Dutch below)


The past few days I was searching for my own energy. I couldn't focus properly anymore.


And so I spontaneously decided to visit my dear neighbors who, like me, are developing their land. Since this year they have been building their house from wood and hempbricks. They now live temporarily in a small house on the land with an outdoor shower and kitchen.


And so that evening, over tea and risotto, we sat and talked about life in the countryside. The great changes this has brought about in our lives. From life in big and busy cities to life in a quiet and remote area. From self-evident comfort to gratitude for running water.


We talked about being alone and the richness of being able to receive people in the energy we have anchored in our place. And also the emptiness that still arises when people leave again. About finding a healthy balance. It is getting to know yourself in depth and feeling what you need again and again and then looking for it.


We talked about the energy you need to realize dreams and overcome setbacks. It's fantastic to create a dream place and portray it exactly as you have in mind. But at the same time it is exhausting and a challenging job. It's paradoxical. You really want to enjoy the process. However, you also want to continue to take steps to give yourself back your physical basis, your point of rest.


And then we talked about transforming energy. For example, previously little or no attention was paid to our plots and the plots around us have been used for intensive livestock farming for many years and on top of that cork is harvested once every 10 years. Only take, nothing is given back. It is a one-way street with the plots falling further behind and exhausted. With our projects we try to give the landscape a twist to allow energy to flourish again.


Coming together is healing. It is so nice to be able to share with loved ones what you are going through and how it feels. It is so powerful to be able to experience these moments together. Because we are not alone. We are together.


And sometimes we are close and sometimes we are far away from each other. If there's one thing I've learned this past year is that there are so many people who deeply resonate with the work we do here. And we are already connected. It is important that we continue to share with each other, visit each other and reach out to each other so that we continue to inspire each other to work on a new world.


--- Dutch ---


De afgelopen dagen was ik zoekende naar mijn eigen energie. Ik kon niet goed meer focussen.


En zo besloot ik spontaner wijs een bezoek te brengen aan mijn lieve buren die net als mij hun land aan het ontwikkelen zijn. Ze zijn sinds dit jaar hun huis aan het bouwen van hout en kalkhennep blokken. Tijdelijk wonen ze nu in een klein huisje op het land met een buitendouche en -keuken.


En zo zaten we die avond, onder het genot van thee en risotto, met elkaar te praten over het leven op het land. De grote veranderingen die dit in ons leven heeft teweeggebracht. Van het leven in grote en drukke steden naar een leven in een stil en achtergebleven gebied. Van vanzelfsprekend comfort naar de dankbaarheid voor stromend water.


We praatten over alleen zijn en de rijkheid om mensen te kunnen ontvangen in de energie die we hebben verankerd op onze plek. En ook de leegte die nu nog ontstaat wanneer mensen weer wegtrekken. Over het vinden van een gezonde balans. Het is jezelf leren kennen tot in de diepte en keer op keer voelen wat je nodig hebt en dat vervolgens ook opzoeken.


We praatten over de energie die je nodig hebt om dromen te verwezenlijken en tegenslagen te overwinnen. Het is fantastisch om een droomplek te creëren en helemaal neer te zetten zoals je in je hoofd hebt. Maar tegelijkertijd put het uit en is het een uitdagend karwei. Het is paradoxaal. Je wilt zo graag van het proces genieten. Echter wil je ook stappen blijven maken om jezelf je fysieke basis, je rustpunt, terug te geven.


En vervolgens praatten we over het transformeren van energie. Zo werd er voorheen bijvoorbeeld niet of nauwelijks naar onze percelen omgekeken en de percelen om ons heen worden sinds jaar en dag gebruikt voor intensieve veeteelt en eenmaal in de 10 jaar wordt daarbovenop kurk geoogst. Er wordt alleen gehaald, er wordt niets teruggegeven. Het is eenrichtingsverkeer waarbij het land steeds verder achterop en uitgeput raakt. Met onze projecten proberen wij een draai te geven aan het landschap om de energie weer terug te laten floreren.


Bij elkaar komen werkt helend. Het is zo fijn om met naasten te kunnen delen waar je doorheen gaat en hoe dat voelt. Het is zo krachtig om juist deze momenten met elkaar te kunnen doormaken. Want we staan niet alleen. We zijn met elkaar.


En soms zijn we dichtbij en soms zijn we ver weg van elkaar. Als er een ding is wat ik heb geleerd afgelopen jaar is dat er zoveel mensen zijn die diep resoneren met het werk wat wij hier doen. En we zijn al met elkaar verbonden. Het is belangrijk dat we met elkaar blijven delen en elkaar opzoeken en naar elkaar uitreiken zodat we elkaar blijven inspireren om te werken aan een nieuwe wereld.
17 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page