top of page
Zoeken

The Art of Listening


(Dutch below)


Nowadays it is an art to really listen. Listening without having a response ready. Without passing judgment and without interrupting or using 'but'. By being genuinely interested in the other person and with a different perspective that may provide insight into something you had not yet considered.


In order to listen, it is important that you first gain insight into how you determine your own views. For example, is that rational or by feeling? Is it by reading, using multimedia or by having a conversation? And which multimedia and with whom do you often talk? How far away is the subject from you? Is it emotional for you to talk about this? And if so, why?


This self-examination is important when it comes to your own views. It makes you realize that your beliefs and opinions are the sum of different facets. And that someone else may have different input to arrive at his or her view.


Listening is basically about being able to see someone else completely. In as objective a manner as possible. Without wanting to spread your ideas, filters or worldview on someone else. You are open to the new, the unknown.


Imagine turning off your mind for a moment and sitting with great curiosity across from a person who has a different way of thinking about a certain topic. You observe from a place of humanity. You see the other person and you try to follow this person's thought process. Don't analyze, but follow.


Then you ask sincere questions to clarify how the other person reasons. You will gradually understand better how the other person arrived at his or her point of view. You can empathize with others to a greater or lesser extent.


And at the same time you don't have to think anything of it. It's not good or bad. You don't have to want to change someone else's mind or provide arguments for a different view.


Listening is the basis of all communication. Listening is respecting someone else. And if you listen carefully you might hear the whole story.


---Dutch---


Tegenwoordig is het een kunst om echt te kunnen luisteren. Luisteren zonder al een reactie klaar te hebben. Zonder tussendoor te oordelen en zonder te interrumperen of ‘maar’ te gebruiken. Door oprecht geïnteresseerd te zijn in de ander en een andere blik die mogelijk inzicht geeft in iets waar je zelf nog niet bij stil had gestaan.


Om te kunnen luisteren is het belangrijk dat je eerst inzicht krijgt hoe je je eigen opvattingen bepaalt. Is dat bijvoorbeeld rationeel of is het meer gevoelsmatig? Is het door te lezen, door multimedia gebruik of door in gesprek te gaan? En welke multimedia en met wie ga je vaak in gesprek? Hoever staat het onderwerp van je af? Is het emotioneel voor je om hier over te praten? En zoja, waarom?


Dit zelfonderzoek is belangrijk als het om je eigen opvattingen gaat. Het laat je inzien dat je overtuigingen en meningen een optelsom zijn van verschillende facetten. En dat een ander wellicht een andere input heeft om te komen tot zijn of haar zienswijze.


Luisteren gaat in de basis over dat je iemand anders helemaal kunt zien. Op een zo objectief mogelijke wijze. Zonder jouw denkbeelden, filters of wereldbeeld over iemand anders uit te willen strooien. Je staat open voor het nieuwe, het onbekende.


Stel je voor dat je je hoofd even uitschakelt en met grote nieuwsgierigheid tegenover een persoon gaat zitten die een andere denkwijze heeft over een bepaald onderwerp. Je neemt waar vanuit medemenselijkheid. Je ziet de ander en je probeert het denkproces van deze persoon te volgen. Niet analyseren, maar volgen.


Vervolgens stel je oprechte vragen ter verduidelijking hoe de andere persoon redeneert. Langzaam ga je steeds beter begrijpen hoe de ander tot zijn of haar standpunt is gekomen. Je kunt jezelf in meer of mindere mate inleven in de ander.


En tegelijkertijd hoef je er niks van te vinden. Het is niet goed of slecht. Je hoeft iemand anders niet van gedachten te willen veranderen of argumenten aan te dragen voor een andere kijk.


Luisteren is de basis van alle communicatie. Luisteren is een ander respecteren. En wanneer je goed luistert dan hoor je wellicht het hele verhaal.

12 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comentarios


bottom of page